Regulamin

 1. Usługodawcą, zwanym dalej Sprzedającym, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sklep.kolemsietoczy.pl, zwanym dalej Sklepem, jest
  Karol Werner „Kołem Się Toczy”
  ul. Staszica 3/60
  40-230 Katowice
  NIP: 6412489953
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e-mail [email protected](całodobowo)
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty kupna, zwanej dalej Zamówieniem.
 5. Ceny:
  1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia.
  3. W przypadku zakupu plików w formacie elektronicznym wysyłka jest darmowa, pliki zostają wysłane na maila podanym w Zamówieniu.
 6. Składanie Zamówień:
  1. Złożone Zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.
  2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty zakupu wybranych produktów oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez formularz Zamówienia.
  5. Warunkiem technicznym niezbędnym do zawarcia Umowy jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail.
  6. Po przesłaniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, zawierającą listę zamówionych produktów, ich ceny oraz numer rachunku bankowego Sklepu.
  7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w momencie zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
  8. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odstąpienia od Umowy.
  9. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyny.
 7. Płatność:
  1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych produktów wraz z kosztami ich wysyłki (o ile występują) w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu podany w wiadomości e-mail wysyłanej po złożeniu Zamówienia.
  2. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i tym samym odstąpienia od Umowy.
  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 9. Produkty sprzedawane są tylko na rynek polski.
 10. Składanie reklamacji odbywa się w trybie pisemnym na adres [email protected]. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie dłużej niż do 14 dni od złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
 11. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
  1. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.
 12. Warunki dostawy:
  1. Zamówione produkty kierujemy do wysyłki w dni robocze, w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, a produkty w formacie elektronicznym wysyłane są na adres email podany w zamówieniu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego w ciągu doby.
 13. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia/wydania produktu.
  1. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy.
  2. Wraz z odsyłanym produktem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.
  3. Zwrotowi nie podlegają Produkty elektroniczne, także w przypadku jeśli Kupujący nie doczytał, że produktem sprzedawanym jest produkt elektroniczny, nie fizyczny.
 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 15. Opisy i specyfikacje produktów, teksty oraz wszelkie inne treści (w tym treść niniejszego Regulaminu) zamieszczone na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Sprzedającego i nie mogą być kopiowane bez jego pisemnej zgody.